Producent: Baco Chemical Services
Model produktu: Baco FountLPXe

Uniwersalny bufor przeznaczony do maszyn arkuszowych z nawilżaniem alkoholowym.

Baco FountLPXe gwarantuje niskie i stabilne prowadzenie wody, szybko osiąga równowagę wodno-farbową.

Powoduje szybkie oczyszczenie płyty przy starcie, oraz posiada właściwości przeciwdziałające utlenianiu się płyty.  


Polecone dodanie: 2-3% / dodatek izopropanolu 6-8%

Wartość pH: dodatek 2-3% stabilizuje pH w granicach 4,8 - 5,6 

Fogra approved (KBA, Manroland, Heidelberger)


Zawartość LZO: Nie

Ilość